Čitaj mi!

Studije i ogledi

Alpar Lošonc: O svojini

U emisiji Studije i ogledi, od utorka, 18. do petka, 21. januara, možete slušati uvodni tekst Alpara Lošonca „O svojini” iz istoimenog zbornika koji će uskoro biti objavljen u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Autor na početku teksta ističe da svojina predstavlja društveno priznato i regulisano korišćenje i prisvajanja stvari, te da se posredstvom svojine prisvajanje i korišćenje stvari, ili, grupe stvari upisuju u društvene relacije. Utoliko se u njoj kondenzuju mnogobrojna ukrštanja, i sažimaju se društvene relacije moći i prinude, smatra Lošonc. „Obrati li se pažnja samo na privatnu svojinu, jasno je da ona ima efekat isključivanja, odnosno, pokazuje ekskluzivističke implikacije. Svojina zapravo povlači za sobom sve relevantne društvene momente: način kako se razumeva značenje stvari, šta se podrazumeva pod bogatstvom, kako se može raspolagati nad stvarima, kako se stiče moć nad drugim čovekom korišćenjem određenih stvari. Najzad, upravo zbog toga što svojina dotiče pitanje moći, povodom nje se susrećemo se zamršenim odnosima inkluzije i ekskluzije".

Tekst čita Aleksandar Božović.
Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar