Noćne promenade

Dela Aleksandra Skrjabina, Rajnholda Glijera, Manuela de Falje i muzika sa albuma „Elegija“ Sergeja Nakarjakova

01.05 Aleksandar Skrjabin
Simfonija broj 3 u ce molu, opus 43, „Božanstvena poema"
Izvodi Simfonijski orkestar Sovjetskog Saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova


01.50 Manuel de Falja
Trorogi šešir
Izvode Karmen Romeu, mecosopran i Kamerni orkestar Maler pod upravom Pabla Heras-Kazada


02.30 Rajnhold Glijer
Simfonija broj 3 u ha molu, opus 42, pod nazivom „Ilija Muromec"
Izvodi Sifmonijski orkestar Čehoslovačkog radija pod upravom Donalda Džohanosa


03.45 Manuel de Falja
Ljubav čarobnica
Izvode Marina Heredija, glas i Kamerni orkestar "Maler" pod upravom Pabla Heras-Kazada


04.10 Aleksandar Skrjabin
Prometej – poema vatre opus 60
Izvode: Svjatoslav Rihter, klavir, Hor radija i televizije i Simfonijski orkestar Sovjetskog Saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova


04.35 Muzika sa albuma „Elegija" Sergeja Nakarjakova
Robert Šuman: Posveta (2.21)
Franc Šubert: Serenada (4.26)
Sergej Rahmanjinov: O ne, ne zaboravi me (1.56)
Franc List: Kad spavam (4.44)
Moris Ravel: Španska rapsodija (3.20)
Rajnhold Glijer: Izliv nežnosti (1.39)
Sergej Rahmanjinov: Koliko dugo, prijatelju? (2.01)
Johanes Brams: Kako me melodija vuče (2.05)
Rajnhold Glijer: Da su moje žali (2.05)
Izvode Sergej Nakarjakov, truba i Vera Nakarjakova, klavir

broj komentara 0 pošalji komentar