Čitaj mi!

Studije i ogledi

Predrag Krstić: Politike (i) obrazovanja – kakva emancipacija, od čega i za šta?

U emisiji Studije i ogledi u sredu, 4. i četvrtak, 5. avgusta, možete slušat tekst filozofa Predraga Krstića, „Politike (i) obrazovanja: kakva emancipacija, od čega i za šta?”

Autor u svom radu nastoji da tematizuje odnos emancipacije i obrazovanja. U prvom delu teksta Krstić izlaže kratki istorijski presek upotrebe termina „emancipacija" i analizira njegovu strukturu i elemente. Drugi deo rada odnosi se na dva modela emancipacije koja nudi tradicija političke misli koja obeležava doba emancipacije: reč je o predlozima za revolucionarnu i cionističku emancipaciju Jevreja u devetnaestom veku. Tim modelima u trećem delu rada jukstapoziraju se karakteristična zagovaranja obrazovne emancipacije dvadesetog veka: jedno prosvetiteljsko i jedno prevratničko nasleđe sa odgovarajućim političkim vizijama i strategijama. U zaključku autor nastoji da rezimira sličnosti i razlike (mišljenja) emancipacije u politici i emancipacije u obrazovanju i sugeriše perspektivu iz koje bi se nagovestila mogućnost emancipovanja obrazovanja od politikama dirigovanih zahteva za emancipacijom.

Čita Dušica Mijatović.
Urednica Olivera Nušić.broj komentara 0 pošalji komentar