Majstori baroka

Slušaćete sonate iz zbirke „Fidicinium sacro-profanum” Hajnriha Bibera, u izvođenju ansambla Armoni Univerzel kojim rukovode violinisti Florijan Dojter i Monika Vaisman.

Ova kolekcija sonata za gudače publikovana u Nirnbergu 1683. godine, namenjena je izvođenju kako u crkvenim, tako i svetovnim prilikama i posvećena je salcburškom princu-biskupu Maksimilijanu Gandolfu fon Kienburgu, kompozitorovom zaštitniku i poslodavcu. Biber je stupio u službu ovog velikodostojnika i zaštitnika umetnosti 1671. godine, a kako je važio za izuzetnog violinistu, možda i jednog od najboljih u nemačkim zemljama, njegovo glavno zaduženje je bilo da svira za samog biskupa u svrhu njegovog ličnog duhovnog napredovanja. Ipak, Biber se uskoro aktivno uključio u stvaranje crkvene muzike u Salcburgu, ostavivši značajan opus u ovom polju, između ostalog i monumentalnu Misu Salcburgenzis za 53 deonice.

U samoj raskošnoj biskupskoj rezidenciji, instrumentalna muzika je bila izuzetno tražena – ona koja se mogla izvoditi tokom bogosluženja, ali i tokom ceremonija i banketa na kojima se ogledala politička i crkvena moć.

Već je zbirka sonata za duvačke i gudačke instrumente Sonate tam aris, quam aulis servientes koju je Biber komponovao i objavio 1676. godine reflektovala ovu duplu funkciju instrumentalne muzike. Kolekcija Fidicinium sacro-profanum pripada ovakvim delima koja mogu po potrebi da se izvode u oba konteksta.

Dvanaest sonata iz ove zbirke plene svojim filigranskim, variranim kontrapunktom, kao i svežinom kompozicionih ideja, pitoresknih motiva i raznolikih raspoloženja – od melanholičnih, harmonski kompleksnih Adađa do razigranih, brzih stavova u kojima je sublimirana sva vitalnost plesne forme.

Urednica Ksenija Stevanović