Čitaj mi!

Antologija srpske muzike

Večerašnja emisija posvećena je odabranim ostvarenjima Dušana Radića. Slušaćete tri kompozicije: Hod praskozorja, Preludijum, ariju i rondo, i Divertimento za vibrafon, udaraljke i gudače.

Dušan Radić je rođen 1929. godineu Somboru. Kompoziciju je studirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića, a potom je 1957. proveo nekoliko meseci na Konzervatorijumu u Parizu, gde se usavršavao kod Darijusa Mijoa i Olivijea Mesijana. Njegov kompozitorski talenat uočen je još u toku studentskih dana, a kako ističe Vlastimir Peričić, radovi iz prve faze stvaralaštva izdvajali su se svežinom invencije izražajnih sredstava. Ova osobina karakteriše i kasnija dela u kojima je Radić najbliži muzičkom jeziku neoklasicizma i u čijim okvirima postiže individualni izraz.

Urednica Irina Maksimović Šašić