Čitaj mi!

Festival Menjuhin u Gštadu 2020

Reprodukovaćemo snimak koncerta koji su violinistkinja Patricija Kopačinska i pijanista Jonas Ahonen održali 15. avgusta u crkvi u Zanenu. Na programu su bila ostvarenja Arnolda Šenberga, Ludviga van Betovena, Antona Veberna i Džona Kejdža.

Urednica Irina Maksimović Šašić