Čitaj mi!

Naučni skupovi

Slika i reč – govori Nikola Tanasić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom slušate snimke sa konferencije „Slika i reč” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića „Mema – hibridna mimetička umetnička forma za informatičko doba”.

„Meme” („internet meme”, ili „mimovi”) su se koristile kao oblik razmene informacija još od samih početaka Interneta, ali ih je uspon širokopojasnih komunikacija i društvenih mreža pretvorio u kompleksan kulturni fenomen, sa svojim naročitim vizuelnim jezikom, umetničkim formama i estetikom. Iako je sam termin (veoma nadahnuto) preuzet iz dvadesetovekovne teorije ideja, meme su, kako u pogledu sadržine tako i forme (kao i više nego očigledne etimologije), snažno ukorenjene u tradicionalnom pojmu μίμησις-a (mimezisa) i mimetičke umetnosti. U svom savremenom obliku, mema je najčešće lako prepoznatljiv vizualni obrazac nezavisnog porekla, preuzet iz različitih izvora (film, mediji, stripovi, ili šabloni koji su namenski dizajnirani za potrebe pravljenja mema) i propraćen dodatnim tekstom koji sliku stavlja u različit, najčešće humorističan kontekst. One se mogu posmatrati kao parodije, imitacije drugih već postojećih umetničkih ili medijskih sadržaja. Ne postoje pravila koja određuju šta se može, a šta ne može smatrati memom, jer postoje brojni upečatljivi izuzeci kako po sadržaju tako i po formi. Istovremeno, određena univerzalna svojstva mema (poput široke prepoznatljivosti, masovnosti, jednostavnosti, tehničke lakoće izrade i slično) izdvajaju ih od srodnih umetničkih oblika (poput stripova, infografika, fotografije i tako dalje). Ipak, kako tvrdi Nikola Tanasić, ono što meme čini specifičnim u izobilju sličnih vizuelnih sadržaja, i ono što ih čini značajnom kulturnom pojavom, jeste upravo njihova naročita estetika. Ova estetika podrazumeva estetske kriterijume iz potpuno različitih umetničkih formi (grafički i vizualni dizajn, fotografija, strip, satira, igrani i crtani film), što meme određuje kao hibridnu umetničku formu u najjačem smislu μίμησις-a i uspostavlja niz zanimljivih društvenih implikacija (i aplikacija). Shodno tome, autor će razmotriti te različite estetske kriterijume, kao i implikacije kulture mema na savremenu estetiku uopšte. 

Sledećeg petka, 11. decembra, nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog slupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.