Stereorama – Noćni program

Kompozicije Rodolfa Krojcerta, Fernana de la Tombela, Emanuela Kanije i Donata Lovrelja

01.00 Rodolf Krojcer
Violinski koncert broj 19 u de molu (25:55)
Violinski koncert broj 17 u Ge duru (16:57)
Izvode: Aksel Štraus, violina, Orkestar konzervatorijuma San Franciska pod upravom Endrjua Mogrelije


01.45 Fernan de la Tombel
Gudači kvartet u E duru opus 36
Izvodi: Kvartet Sati 


02.15 Rodolf Krojcer
Violinski koncert broj 18 u e molu
zvode: Aksel Štraus, violina, Orkestar Konzervatorijuma San Franciska pod upravom Endrjua Mogrelije

 
02.45 Emanuel Kania
Klavirski trio u ge molu
Izvode: Joana Lavrinovič klavir, Andžej Gebski, violina i Andžej Vrobel, violončelo


03.15 Fernan de la Tombel
Klavirski trio u a molu opus 35
Izvode: Loran Marten, klaviri i čanovi kvarteta Sati


03.45 Emanuel Kania
Sonata za violončelo i klavir u a molu
Izvode: Joana Lavrinovič klavir i Andžej Vrobel, violončelo


04.05 Donato Lovreljo
Kapričo Eho Napulja opus 41 za flautu i harfu (15:37)
Fantazija na teme iz Bala pod maskama opus 43 za flautu i harfu (7:57)
Koncertantni duet na teme iz Norme opus 39 za flautu, harfu i obou (12:41)
Mazurka Zanos ljubavi za harfu (4:08)
Nokturno za flautu, fagot i harfu (6:28)
Izvode: Markos Frenjani-Martins, flauta, Rašel Talitman, harfa i Lik Lubri, fagot