Savremena srpska muzika

Dela Dejana Despića

Ovaj kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog, rođen 1930. godine, studirao je kompoziciju u klasi Marka Tajčevića, a dirigovanje u klasi Mihaila Vukdragovića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Diplomirao je na oba odseka 1955. godine, da bi potom predavao teorijske predmete u Muzičkoj školi Mokranjac, a od 1965. i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je do 2011. bio aktivan kao sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.

Komponovao je više od sto četrdeset muzičkih dela raznih vrsta --pretežno solističkih, kamernih i koncertantnih, za koja je dobio dvadeset sedam nagrada, uključujući one Udruženja i Saveza kompozitora, radio stanica, raznih festivala i tribina. Prošle godine, nagrađen je najvećim nacionalnim priznanjem u oblasti umetničke muzike - Mokranjčevom nagradom, za svoju jedinu operu pod nazivom Pop Ćira i Pop Spira. Despić je i autor naučno-teorijskih radova i brojnih srednjoškolskih i univerzitetskih udžbenika.

Muzički jezik Dejana Despića ukotvljen je u neoklasičnom diskursu, koji se neprekidno menja, često interpretirajući neke od savremenih muzičkih fenomena. Tako se u njegovim delima iz osamdesetih i devedesetih godina pojavljuju diskretni postmodernistički impulsi, koji donose delimičnu promenu kompoziciono-tehničke procedure unutar postojećeg Despićevog muzičkog univerzuma.

Urednica emisije: Ivana Neimarević