Gramofonija – Simfonijska dela Paula Hindemita i Voltera Pistona

Snimke su zabeležili članovi Velikog simfonijskog orkestra Svesaveznog radija SSSR-a pod upravom Sama Hubada i Aleksandra Gauka. Emitovaćemo zapis sa ploče produkcijske kuće Melodija objavljene 1978. godine.

Ovi snimci zabeleženi su još 1962. godine i to najpre pod etiketom Apreljevskog zavoda, dok su kasnija reizdanja, među kojima i primerak koji emitujemo, objavljivana u katalogu Melodije. Zanimljivo je da Hindemitovo ostvarenje diriguje jugoslovenski umetnik Samo Hubad koji je u to vreme bio šef dirigent Slovenačke filharmonije u Ljubljani. S druge strane, Gauku, koji je zabeležio Pistonovu simfoniju, ovo je bilo jedno od poslednjih snimanja, s obzirom na to da je preminuo ubrzo nakon objavljivanja ploče. On je u ovom periodu bio stalni dirigent Svesaveznog radija o čemu svedoči i njegova obimna diskografija iz pedesetih godina. Uprkos popularnosti u SSSR-u šezdesetih i sedamdesetih godina, nije poznato da li su ovi snimci objavljivani na digitalnim nosačima.

Ova ploča spada u grupu ne tako malobrojnih izdanja sovjetskog državnog izdavača koja nikada nisu dobila jedinstven i po nečemu osoben omot. Prvi otisci Apreljevskog zavoda su objavljeni u periodu kada posebni omoti nisu bili uobičajeni, te su ploče pakovane u rukave sa generičkim dizajnom i vrlo svedenim podacima o izvođačima i autorima, otisnutim na beloj površini omota, nalik na pečat. Nasuprot tome što je do kraja šezdesetih postalo uobičajeno i za Melodiju da za svaku ploču dizajnira poseban omot, ova praksa nije potpuno napuštena o čemu svedoči i ovo reizdanje s kraja sedamdesetih godina. Naime, iako sadrži znatno više podataka i odštampan tekst na poleđini, ploča i dalje nema jedinstveno grafičko rešenje, već je korišćen stilizovani natpis "simfonijska muzika" koji je upotrebljivan i za druga izdanja.

Autor Milan Milojković
Urednica Sanja Kunjadić