Kamerni koncert – Mendelson: Klavirski trio br. 2

Drugi klavirski trio u ce-molu opus 66 Feliksa Mendelsona izvešće trio Borodin u sastavu: Rostislav Dubinski, violina, Juli Turkovski, violončelo i Ljubov Jedlina, klavir. Snimak je iz 1984. godine.

Delo je napisano u poznim stvaralačkim godinama kompozitora, tačnije, tri godine pred smrt 1844, i zajedno sa triom broj 1 predstavlja jedan od vrhunaca Mendelsonovog kamernog stvaralaštva. U njemu pronalazimo emotivnu dubinu koju retko povezujemo sa rukopisom Feliksa Mendelsona i razlog zbog čega ova dela predstavljaju važnu kariku žanra u liniji od Betovena i Šuberta do Bramsa.

U elegantnim i zanatski vešto ispisanim stranicama Mendelsonove muzike, trio Borodin je svojom interpretacijom istakao melodijsku gipkost, često u deonici violončela, i poletni karakter dela, a sam zvučni zapis relizovan je sa idejom postizanja što toplijeg zvuka.

Urednica Sanja Kunjadić