Savremena srpska muzika

Dela Vladimira Tošića

Ovaj kompozitor i multimedijalni umetnik rođen je u Beogradu 1949. godine, gde je i završio studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilija Mokranjca.

Tokom 70-ih godina prošlog veka bio je član avangardne grupe Opus 4 - zajedno sa Milimirom Draškovićem, Mišom Savićem i Miodragom Lazarovim - koja je osnovala Ansambl za drugu novu muziku, kao i festivale posvećene novoj muzici, na kojima su prvi put u našoj sredini predstavljena ostvarenja inostranih minimalističkih autora, ali je utaban put i za samosvojni izraz srpskog minmalizma. Njegova otvorenost za nova kretanja u muzici, vodila su ga i ka proširenim medijima, te u njegovom opusu pored muzičkih postoje i audiovizuelna dela, poput konceptulanih, ambijentalnih kompozicija, video i foto radova.

Pored kompozitorskog, važan je bio i pedagoški rad Vladimira Tošića koji je od 1986. godine, pa do odlaska u penziju, predavao na katedri za Muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Dela ovog autora izvođena su na domaćim i stranim koncertnim podijumima, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Brazilu i drugim zemljama, na autorskim koncertnim večerima, kao i festivalima posvećenim savremenoj muzici.

Od samih početaka, stvaralaštvo Vladimira Tošića bilo je usmereno ka redukcionističkom principu izgradnje dela, što ga svrstava u malu grupu minimalističkih autora u našoj sredini. Njegove kompozicije su procesualne, repetitivne i zasnovane na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom - boji, ritmu ili harmoniji. Dela najčešće imaju simetričnu, lučnu formu, koja nastaje kao posledica procesulane obrade materijala - iz početnog jezgra, autor odabranim kompozicionim postupkom uvodi postupne, ponekad jedva uočljive promene, koje se odvijaju u produženom vremenskom trajanju.

Urednica emisije: Ivana Neimarević