Vokalni sat – Kompozicije Ole Jejla

Izvode vokalni ansambli Tenebrae i VOCES8

Kompozitorski stil Ole Jejla vuče korene iz vokalne tradicije Severne Evrope i spaja se sa modernim horskim izrazom koji podrazumeva prozračnu fakturu, guste harmoniski slog, prijatan, prijemčiv homogeni zvuk ansambla i jasno prisustvo melodije. Sve ove karakteristike pronalazimo i u delima drugih savremenih komozitora poput Erika Vitakera ili Morisa Lauridsena.

Urednica Sanja Kunjadić