Muzika sveta – Ravi Šankar

Čućete drugi deo koncerta Ravija Šankara, održanog 29. marta 1989. godine u Bervaldhalenu u Stokholmu

Ovim snimkom, koji smo dobili posredstvom međunarodne razmene Euroradija, obeležava se sto godina od rođenja čuvenog majstora na sitaru, a koji je značajno uticao na razvoj pravca world music objedinjujući različite aspekte indijskih klasičnih tradicija sa zapadnjačkom tonalnošću i žanrovima.

U večerašnjoj emisiji čućete dve večernje rage: prvo ragu Đanasan-mohini, koja se izvodi od pola sedam do pola deset, a u kojoj se implicira na veru u Boga, ali je karakterišu i raspoloženja nostalgije, kao i ona nastala usled razdvojenosti ljubavnika.

Sledeća koju ćete čuti je prolećna, takođe večernja raga Mišra Kafi. To je zapravo miks nekoliko Kafi raga proisteklih iz folklora zapadne Indije. Nešto je slobodnije forme, a umetnici će je izvesti u thumri stilu.

Na koncertu u Stokholmu, pred Šankara, nastupili su i Kumar Bos - tabla, Sukanja Šankar i Bjorn Vajnrih - tanpure.

Urednica emisije Marija Vuković