Antologija srpske muzike

Dela Dušana Radića: Gudački kvartet, Preludijum, arija i rondo i Sonata za dve violine i klavir

Rođen 1929. godine u Somboru, Dušan Radić je studirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića. Godine 1957. proveo je nekoliko meseci na usavršavanju na Konzervatorijumu u Parizu, gde je radio sa Darijusom Mijoom i Olivijeom Mesijanom. Radić je skrenuo pažnju na sebe već u toku studentskih dana. Naime, njegovi radovi iz ovog perioda izdvajali su se, kako Vlastimir Peričić ističe, svežinom invencije izražajnih sredstava, što karakteriše i kasnija dela u kojima je autor najbliži muzičkom jeziku neoklasicizma i u čijim okvirima postiže individualni izraz.

Emisiju uređuje Irina Maksimović Šašić