Nova diskografija – Koncerti za orgulje Jozefa Hajdna

Slušaćete dela sa albuma koji je u oktobru prošle godine objavila diskografska kuća Šandos.

Na ovom albumu nalaze se četiri koncerta koja izvode orguljaš Ijan Kvin i ansambl Arkanđelo pod upravom Džonatana Koena. Interpretacija ovog nagrađivanog soliste i pratećeg ansambla pobrala je pohvale kritike, ali je ovo izdanje pre svega iznova otvorilo pitanje autentičnosti u izboru solističkog instrumenta, budući da sam Hajdn nije eksplicitno naveo za koji klavijaturni instrument su dela na ovom izdanju napisana. Naime, u Hobokenovom katalogu dela Jozefa Hajdna, koji se smatra najpotpunijom i tačnijom listom dela ovog autora, navedeno je jedanaest koncerata u kategoriji klavijaturnih instrumenta, ali i među njima postoje nedoumice oko tačne instrumentacije, pa čak i atribucije dela. Koncert broj 7 u Ef duru predstavlja aranžman Hajdnovog Trija broj 6 za čembalo, violinu i violončelo, a danas se sa velikom sigurnošću smatra da ga nije načinio sam autor. Preostalih deset kompozicija napisane su za orgulje bez pedala, te se veoma lako mogu izvoditi i na čembalu ili fortepianu, što sa jedne strane pokazuje spretnost autora, ali i uobičajenu praksu karakterističnu za 'tranziciono' doba u kojem se još nije profilisala svest o jedinstvenim zvučnim kvalitetima svakog pojedinačnog instrumenta sa dirkama. Dok autor programske knjižice iznosi argumente da je samo šest koncerata bilo originalno namenjeno orguljama i da su u pitanju rana dela, zapravo je samo prvi od njih, u Ce duru iz 1756. nastao pre kompozitorovog dolaska u Esterhazu. Ostala dela komponovana su između 1766. i 1780. godine, a kao i prvo ostvarenje u ovom žanru, pokazuju veliko umeće rada sa muzičkim materijalom, koje će krasiti Hajdnov zreli opus.

Urednica emisije: Ivana Neimarević