Umetnost interpretacije – Klaudio Arau

U večerašnjoj emisiji čućete kako pijanista Klaudio Arau izvodi Etide opus 10 i opus 25 Frederika Šopena.

Šopenove Etide Arau je snimio 1956. godine u mono tehnici, da bi 1987. godine I-Em-Aj ponovo izdao remasterizovane snimke na kompakt-disk izdanju. Remaster je odlično izveden, tako da tonska boja i dubina odmah prepoznatljivo asosciraju na Araua i njegov pijanizam. Tehnička spremnost po kojoj je Arau bio nadaleko poznat dolazi do izražaja u svim aspektima pijanističke arikulacije – od odmerene upotrebe desnog pedala koja daje fakturnu preglednost etidama do samog mehaničkog virtuoziteta koji je uvek sluga ekspresivnoj ideji kompozicije. Arau takođe, pokazuje vrlo samosvojno korišćenje rubata – važnog postupka u sviranju Šopenove muzike, koji dozvoljava da partitura izražajno diše.

Zanimljivo je napomenuti da je oba seta etida Klaudio Arau snimio i kao mlad pijanista 1928. i 1929. godine, a da snimak iz 1956. daje dobar pregled razvoja koji je pijanizam ovog umetnika prošao u međuvremenu. Tempa su generalno sporija, ali je na primer vođenje glasova, posebno u levoj ruci, preciznije i fokusiranije. Eksterni virtuozitet je zamenila refleksivnost i objektivnost u pristupu materijalu, čime Arau na određeni način pokazuje svoju međašku poziciju: romantičar po obrazovanju i repertoaru, u zrelosti pokazuje okretanje kao objektivizmu koji je jedna od važnih tekovina pijanizma XX veka.

Urednica Ksenija Stevanović