XX vek

Emisija je posvećena Egonu Velesu, muzikologu, vizantologu i kompozitoru koji je živeo između 1885. i 1974. godine.

Klavirski koncert opus 49 komponovan je 1931. godine, u vreme dok je Egon Veles još uvek živeo u Austriji. U njemu se čuju uticaji Batokove ritmike, ali i Malerovog romantičarskog zanosa. Solističku deonicu u Velesovom jedinom koncertantnom delu za klavir slušećete u tumačenju Margaret Babinski, a Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija diriguje Roger Eple. Inače, Margaret Babinski je dokazana interpretatorka Velesovih dela, koja je pre ovog snimka iz 2010. godine, zabeležila klavirski opus ovog kompozitora na trostrukom kompakt-disku.

Koncert za violinu i orkestar opus 84 napisan je trideset godina posle Klavirskog koncerta opus 49. Zbog toga i ne čudi drugačiji muzički jezik, koji je zaoštren na način redukcije sredstava i delimičnog korišćenja dodekafonske tehnike u pogledu organizacije materijala. Dakle, on eksperimentiše sa dodekafonskim sekvencama, ali ne usvaja tehniku kao kompozicioni princip.

Urednica Sanja Kunjadić