Noćne promenade

Ostvarenja Antonija Bacinija, Cezara Kjuija, Teodora Isaja, Hozea Silvestra Vajt-Lafita, Salomona Jadasona i Đulija Bričaldija

01.00 Cezar Kjui
Ciklus „Kalediopskop” opus 50 za violinu i klavir (47: 44)
Izvode: Sofi Lemonijer-Valez, violina i Filipa Nejtbom, klavir


01.50 Đulijo Bričaldi
Koncert za flautu i orkestar broj 1 u Be duru (12:08)
Koncert za flautu i orkestar broj 4 u As duru (11:49)
Izvode: Đinevra Petruči, flauta i orkestar Italijanski virutozi


02.15 Salomon Jadason
Serenada broj 1 opus 42 (23:44)
Izvodi Filharmonijski orkestar sa Malte pod upravom Marijusa Stravinskog


02.40 Teodor Isaj
Koncert za klavir i orekstar u Es duru (30:42)
Izvode: Fransis Dikenoa, klavir i Rene Defose, dirigent


03.10 Đulijo Bričaldi
Duvački kvintet broj 1 u De duru opus 124 (15:41)
Duvački kvintet broj 2 u Be duru (13:02)
Duvački kvintet broj 3 u Be duru (13:32)
Izvodi Kvintet Arnold


03.50 Hoze Silvestr Vajt-Lafit

Violinski koncert u fis molu (21:42)
Izvode: Rejčel Barton-Pajn i Ankor ansmbl pod upravom Daniela Hedža


04.10 Antonio Bacini

Rondo goblina – Fantastični skerco opus 25 (6:00)
Violinska sonata opus 55 (23:26)
Elegija opus 35 broj 1 (7:05)
Mirna serenada opsu 34 broj 3 (5:20)
Mazgar opus 35 broj 3 (6:33)
Izvode Luka Fanfoni, violina i Marija Semeraro, klavir