Muzika viva

Predstavljamo recenta dela Filipa Glasa i Lune Perl Vulf. Čućete Glasov klavirski kvintet „Blagovesti” i Gudački kvartet broj 8 u tumačenju ansambla Brkulin rajder, kao i vokalne kompozicije – misu „In Fine Orbis Tera”, odnosno dramatsku kantatu „One to One to One” Lune Perl Vulf.

Klavirski kvintet Blagovesti Filipa Glasa je nastao 2018. godine na inicijativu pijaniste Pola Barnsa, koji je kompozitoru otpevao istoimenu vizantijsku himnu pošto inače deluje i kao pojac u grčkoj pravoslavnoj crkvi u gradu Linkolnu u Nebraski. Kako Glas i Barns već dugi niz godina istražuju muzičke korespondencije između budističkog i grčko-viznatijskog pojanja, lepota melodije koja se izvodi na stihove 133. Psalma naišla je na plodno tlo u kompozitorovoj imaginaciji. Tako je nastao klavirski kvintet Blagovesti koji je podeljen u dva dela. Prvi otvaraju meditativna arpeđa koja je Glas koristio u svojoj operi Orfej 1991. godine i koja su u tom kontekstu imala fuknciju motiva ljubavi. Na ovoj osnovi kompozitor uvodi temu himne u klaviru, koju potom preuzimaju i drugi instrumenti sve do neoromantičarske kulminacije. U drugom delu Klavirskog kvinteta Glas na sebi svojstven način varira osnovni melodijski materijal, sve do vrhunca u kodi napisanoj u 7/8 gde početni tonovi himne postaju delovi lestvičnih pasaža. 

Kompozicija One to One to One se bazira na pesmi Prst Roberta Krilija. Napisana je 2016. godine za tri glasa, tri violončela i tri kontrabasa, a autorka je opisuje kao „Dramsku kamernu muziku" U pitanju je kamerna kantata u kojoj tri protagonistkinje posmatraju junaka, odnosno pesnika koji se divi trima ženskim statuama i njihovoj lepoti.

 

Urednica Ksenija Stevanović