Vokalni sat

Vokalni ansambl Marian konsort izvodi duhovne kompozicije Vilijama Berda

Reč je o snimku nastupa ovih umetnika u crkvi u Bopardu, gradu u saveznoj državi Rajna-Palatinat. Sa koncerta zabeleženog juna 2015. godine, čućete svih pet stavova ordinarijuma koji čine Misu za četiri glasa Vilijama Berda, kao i motete ovog autora koji su umetnuti između stavova.

Urednica Sanja Kunjadić