XX vek – ostvarenja Miltona Bebita

Ovaj američki autor i teoretičar je bio jedan od najvanagrdnijih u Americi, privučen najradikalnijim postupcima evropskog modernizma.

Od mladosti Bebit je bio privučen muzikom Vareza i Stravinskog, a potom druge bečke škole. Tokom svog života doprineo je razumevanju i proširivanju mogućnosti dvanesttonske tehnike. Takođe, Bebit je važio za jednog od najuticajnijih kompozitora i profesora u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu posle Drugog svetskog rata. Predavao je na Prinstonu, kao i na Džulijardu, a držao je kurseve u Dramštatu. Bavio se i matematičkim istraživanjima, a njegova doktorska disertacija pod nazivom „Funkcija strukture skupa u dvanesttonskom sistemu" je upravo spajala muziku i matematiku te je svojedobno bila previše napredna za muzikološki departman Prinstona koji ju je odbio. Tek 1992. godine Katedra za muziku je prihvatila ovaj doktorat i Bebitu je dodeljno odgovarajuće zvanje. Pored svog velikog teorijskog znanja i ogranizovanja događaja savremene muzike, Bebit je bio i veliki poznavalac popularne muzike dvadesetih i tridesetih godina. Njegovi stavovi o serijalizmu su izvršili veliki uticaj na Evropske kompozitore posleratne avangarde poput Luiđija Nona, Pjera Bulza i Karlhajnca Štokhauzena.

Utrednica Ksenija Stevanović

broj komentara 0 pošalji komentar