Gramofonija

U ovoj emisiji priključujemo se međunarodnom projektu "A Box of 78s" (Kutija sedamdesetosmica) koji je inicirala umetnica Dina Berd. Naime, ploča koju večeras preslušavamo već više od dve godine putuje svetom (od Franucke, preko Australije do Srbije) i emituje se na radio stanicama, sa idejom da sva oštećenja koja budu nastala na ovom putu postanu deo zvučnog identiteta ovog radiofonskog ostvarenja.

Dina Berd je dugogodišnja radijska umetnica koja živi i radi u Parizu i deluje kao kustos odeljena Zvučne umetnosti pariskog Muzeja za savremenu umetnost. Zbog toga je ploča na svoj put oko sveta krenula upravo sa emitovanja na radiju France Culture 28. novembra 2014. godine. A Box of 78s je inače projekat koji možemo da smestimo među ostvarenja „zvučne arheologije“ i radove koji se bave očuvanjem zvučnog sećanja.

Naime, Dina Berd je pronašla u posedu svoje porodice kožnu kutiju u kojoj se nalazilo preko 50 primeraka ploča na 78 obrtaja, sa brojnim poznatim numerama klasične muzike i opere. Ove ploče su bile stare više od 80 godina, a istražujući njihovo poreklo umetnica je shvatila da su one potekle sa ostvra Solt Spring koje se nalazi na pacifičkoj obali kanadske oblasti Britanska Kolumbija. Naime, tu je 1910. rođena njena baka, koja je potom ove ploče ponela sa sobom kada se preselila i čuvala ih sve do svoje smrti 2000. godine. Kako je putanja života bake Dine Berd ove ploče odvela na put između tri zemlje i dva kontineta, umetnica je želela da svoj rad takođe „podvrgne“ putovanju i susretu sa različitim slušaocima, a možemo dodati i različitim „gramofonima“.

Gramofon je jedno od osnovnih sredstava za nastanak primarnog materijala. Naime, Dina Berd je odnela ploče nazad na Solt Spring, gde je koristeći dnevnik svog pradede detektovala mesta koja su bila važna za njenu porodicu. Uz pomoć malog, prenosnog gramofona koji može da reprodukuje sedmadesetosmice, puštala je muziku na lokacijama gde je njena porodica pravila piknike, igrala tenis ili plesala, a potom bi snimala celokupnu zvučnu situaciju. Obavila je i niz intervjua sa sadašnjim stanovnicima Solt Springa, a takođe je zabeležila i sećanja svog deda ujaka koji se nalazi u dubokoj starosti. Svi ovi elementi prisutni su u završnom radu A Box of 78s u kome se zvučne strukture pretapaju sa sećanjima, opservacijama, terenskim snimcima i odsviranom muzikom. Ovo je lična kartografija Dine Berd, koja nosi u sebi nešto od univerzalne ljudske potrebe da se zabeleži život i produži vreme, kao i da se ukaže na to da slušanje otvara vrata bliskosti i povezivanja među ljudima.

Urednik Ksenija Stevanović

 

broj komentara 0 pošalji komentar