Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 09. sep 2020

20:00
Najava programa
21:35
Savremena srpska muzika – Ingeborg Bugarinović
22:35
Antologija Trećeg programa – Saskija Sasen: Utelovljenje globalnog u nacionalnom
23:58
Putevi proze – Hans Oto Jorgensen: Oči konja (odlomak romana)