Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 12. sep 2020

20:00
Najava programa
22:00
Drama – Mirjana Kodžić: Sarkofag
22:20
Rihard Vagner: Sumrak bogova (drugi čin)
23:35
Putevi proze – Kristina Heselhold: Ti, moja ti (odlomak romana)
23:58
Opera – Rihard Vagner: Sumrak bogova (treći čin)