Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 19. jul 2020

20:00
Najava programa
22:20
Radionica zvuka – Arsenije Jovanović: Igra za jednu Galiolu
22:45
Knjiga za slušanje –Mihail Sebastijan: Već dve hiljade godina