Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 05. jun 2022

20:00
Najava programa
22:25
Radionica zvuka - Milenko Pajić: Zidanje intimnog zvučnog zida
23:58
Scenska muzika