Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 17. okt 2019

20:00
Najava programa
21:30
Muzika viva – Festival u Vitenu 2019. Kompozicije Mizato Močizuki i Frančeske Eruneli
22:15
Studije i ogledi – Bojan Jovanović: Skriveni čovek. Stari i novi oblici junaštva
23:20
Studije i ogledi – Bojan Jovanović: Skriveni čovek. Stari i novi oblici junaštva
23:40
Antologija trećeg programa – Frederik Džejmson: Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma
23:55
Putevi proze – Daniel Galera: Brada natopljena krvlju
04:58
Odjava programa