Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 05. avg 2020

20:00
Najava programa
21:30
Savremena srpska muzika
22:30
Antologija Trećeg programa – Peter Sloterdajk: Zasnivanje negativne ginekologije
22:50
00:05
Putevi proze – Don DeLilo: Podzemlje