Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 15. okt 2021

20:00
Najava programa
22:00
Nova diskografija
22:55
Ličnosti – Boško Milin: Odmerenost igre
00:15
Vokalni sat – Ostvarenja Džona Rutera