Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 14. dec 2019

19:00
Otvaranje sezone prenosa iz Metropolitena 2019/20
22:35
Drama – Goran Ivković: Hitna pomoć
00:10
Kamerni koncert – Kompozicije za duvačke sastave Georga Drušeckog, Vincenca Mašeka i Vojteha Jiroveca