Свирај свирче - виола

Виола припада породици гудачких инструмената. У традиционалној музичкој пракси Србије, виола углавном није препозната као солистички инструмент, нити спада у обавезне чиниоце народних, кафанских и сеоских оркестара. Њена улога је највидљивија у области стилизоване народне музике, где углавном доноси карактеристичну хармонско-ритмичку пратњу.

Слушамо Дејана Благојевића у нумери „К'о лепи санˮ.