Коловођо ногом крени

Представљамо сплет мелодија из Срема „Шта се сјаји у Јовином дворуˮ и Ансамбл „Колоˮ.