1001 Траг - Милица једна у мајке - Ксенија Цицварић

Ксенија Цицварић (1929 – 1997) је учинила да вокално наслеђе Црне Горе, Херцеговине и Рашке постане популарно. У њеној непревазиђеној интерпретацији налази се и песма „Милица, једна у мајкеˮ, коју данас слушамо.