1001 Траг - Крадем ти се у вечери - Живан Милић

У фокусу данашње рубрике „1001 траг” је чувена песма „Крадем ти се у вечери”, коју слушамо у извођењу Живана Милића, певача посебне извођачке изражајности и осећајности.