Речено и прећутано

Наташа Вучковић и Вуле Журић

Да ли културна политика мора да буде интегрални део демократског процеса и политичког одлучивања?

Право и активно учешће у културном животу је не само основно људско право свих грађана већ представља могућност за развој критичког мишљења, толеранције и широког разумевања различитих идеја и гледишта.

Како разумемо принцип слободе изражавања и улогу културе у демократском развоју друштва и јачању демократских институција?

Да ли култура може да представља фактор обједињавања друштва у целини?

Да ли је култура најбољи механизам одбране?

На ова и слична питања одговоре ће покушати да дају: Наташа Вучковић, генерални секретар Фондације Центар за демократију, и књижевник Вуле Журић.

Аутор: Душанка Петровић

 

број коментара 0 Пошаљи коментар