Реформа образовања – Слободан Антонић

У циклусу који ћемо на Трећем програму емитовати суботом од 12. новембра, објавићемо избор текстова са скупа „Реформа образовања и друштвене промене у Србији”, који је недавно одржан на Филозофском факултету у Београду.

Циклус започињемо читањем првог дела текста Слободана Антонића Реформа образовања у Србији и транснационалне структуре.

На почетку свог рада аутор подсећа да се ни једна реформа образовања, поготово у земљама транзиције, више не може посматрати изван контекста глобализације. „Чак се ни образовна политика САД више 'не може разумети ван њеног глобалног контекста', а промене у образовању мање развијених земаља могу се ваљано схватити само преко глобализацијског аспекта било светско-системских теорија, било постколонијалних теорија." На другом месту, констатује да је глобализација „само друго име за убрзано усисавање економских, политичких, културних и других структура националне државе у транснационалне структуре светског капиталистичког система".  

„У овом раду", прецизира даље Антонић, „посматраћу промене у образовном систему Србије првенствено као учинак структуралног утицаја транснационаног капиталистичког поретка, односно као настојање да се карактер националног образованог система у Србији промени из система који, између осталог, производи одговорну националну елиту, те модернизацијски квалификовану вишу средњу и средњу класу, у систем искључиво намењен обуци и социјализацији 'помоћног становништва' које обавља рутинске, полуквалификоване и услужне послове у оквиру светскосистемске поделе рада. Главни овдашњи актер такве реформе образовања у Србији јесте домаћа компрадорска интелигенција."

Уредник циклуса: Ђура Војновић

број коментара 0 Пошаљи коментар