Читај ми!

Теоријски профили

Ен Фаусто-Стерлинг: Отеловљење пола и рода (5/6)

У прегледном чланку под називом „Род/пол, идентитет и сексуална оријентација су у телу – али како су тамо доспели?” ауторка анализира савремене теоријске и емпиријске приступе развоју пола, рода и сексуалне оријентације. Одбацујући уобичајену опозицију између биологије и васпитања, односно природе и културе, она на наведене категорије гледа као на дубоко oтеловљене, не захтевајући да се било којој од њих да предност у односу на друге.

У првом делу текста, Ен Фаусто-Стерлинг даје основне дефиниције, фокусирајући се на нови појам „рода/пола" (gender/sex), за који сматра да омогућује иновативан начин размишљања о различитим, дубоко испреплетаним телесним особинама. Такође, представља читав низ савремених истраживања и студија у којима се разматрају процеси путем којих се те особине отеловљују. Поред тога, она конкретно и селективно наводи увиде о формирању пресимболичких представа у детињству, како из области развојне психологије, тако и из феноменологије.

У наставку текста, ауторка преиспитујем оно што тренутно знамо о развоју сложених сексуалних система у раном неонаталном периоду и током детињства. На крају, у завршном делову чланка, Фаусто-Стерлинг разматра неколико постојећих теорија о развоју сексуалне оријентације, које се баве истраживањима везаним за рано детињство и детињство уопште.

Овај текст, изворно објављен 2019. године у 56. тому часописа The Journal of Sex Research, превела је с енглеског језика Милица Јеремић.

Текст чита: Александар Божовић
Уредник: Предраг Шарчевић

број коментара 0 Пошаљи коментар