Читај ми!

Ноћне променаде

Музика са албума Емина и Хамзе М’Раихија, Кацујe Јокојаме, ансамбла Мандолин Ман као и јерменска музика за дудук

01.10 Емин и Хамза М’Раихи
Албум Богатство парадокса (1. део)


01.50 Кацуја Јокојама
Албум Уметност шакухачија


02.55 MANdolinMAN

Албум Откривање порекла


03.40 Емин и Хамза М’Раихи
Албум Богатство парадокса (2. део)


04.10 Јерменска музика за дудук
(разни извођачи)