XX век

Емисија је посвећена Егону Велесу, музикологу, византологу и композитору који је живео између 1885. и 1974. године.

Клавирски концерт опус 49 компонован је 1931. године, у време док је Егон Велес још увек живео у Аустрији. У њему се чују утицаји Батокове ритмике, али и Малеровог романтичарског заноса. Солистичку деоницу у Велесовом једином концертантном делу за клавир слушећете у тумачењу Маргарет Бабински, а Симфонијским оркестром Берлинског радија диригује Рогер Епле. Иначе, Маргарет Бабински је доказана интерпретаторка Велесових дела, која је пре овог снимка из 2010. године, забележила клавирски опус овог композитора на троструком компакт-диску.

Концерт за виолину и оркестар опус 84 написан је тридесет година после Клавирског концерта опус 49. Због тога и не чуди другачији музички језик, који је заоштрен на начин редукције средстава и делимичног коришћења додекафонске технике у погледу организације материјала. Дакле, он експериментише са додекафонским секвенцама, али не усваја технику као композициони принцип.

Уредница Сања Куњадић