Стереорама – Белканто са старих плоча

Компаративна анализа – Поређење технике и интерпретација тенора

Међу певачима које ћете чути, наћи ће се, поред оних који су певали последњих деценија, и они који су били актуелни пре више од пола века, као што су: Ђовани Мартинели, Аурелиано Пертиле, Тита Руфо, Лоренс Тибет и други.

Аутор емисије Горан Поткоњак