Музика света

Нумере са албума „Молами и Мокени – Певање и усне оргуље из Лаоса”, који је француска продукцијска кућа Окора објавила 2009. године.

Албум броји осамнаест нумера и представља музичко путовање кроз Лаос, државу у копненом делу југоисточне Азије, откривајући занимљивости музичко-поетског жанра лам, како је назван у централним и јужним деловима, односно кап – у северном делу земље. Носиоци ове лаошке вокално-инструменталне традиције су певачи молами који нумере изводе заједно са мокенима – интерпретаторима на усним оргуљама названим кене. На овом инструменту, који се израђује од бамбуса и представља симбол Лаошана, музицира се у различитим приликама – он најчешће служи као пратња песмама које обилују елементима импровизације, али се употребљава и као самосталан инструмент приликом извођења обреда посвећених прецима.

Текстови песама лам и кап традиције, обухватају разнолике наративне регистре: од  љубавне чежње, патње, страха, преко митских и религиозних тема, до оних које се односе на величање историјских јунака или песама које опевају свакодневне догађаје из живота појединаца и заједнице.

Важно је истаћи да приликом интерпретирања, певачи – молами – посебну пажњу поклањају покретима руку којима додатно „дочаравају песму и показују своја осећања". На тај начин њихово тело остварује перформативни учинак повезивања геста, речи и музике.

На албуму, поред лаошких молама и мокена, суделује и Махори ансамбл традиционалних инструмената. 

Емисију је припремила Ирина Максимовић Шашић