Теоријски профили

Томас Лакер: Оргазам, размножавање и политике репродуктивне биологије

Пред крај века просвећености, медицинска наука и они који се на њу ослањају престали су да сматрају женски оргазам важним за размножавање – тврди амерички историчар сексуалности Томас Лакер у свом чланку.

Лакеров оглед доноси исцрпан извештај о радикалним променама у схватању и тумачењу људске телесности и сексуалности, које су се одиграле током и, нарочито, крајем XVIII века. Наиме, још од позне антике, у западном свету је доминирало схватање да су женски полни органи истоветни са мушким, осим што су смештени „у унутрашњости тела, а не споља". Другим речима, све до тог времена постојала је само једна, базична структура људског тела, заснована на мушком телу. Тако, на пример, све до 1797. године није било детаљног приказа женског скелета у анатомским приручницима, будући да, према Лакеровим речима, „нико није био претерано заинтересован за проналажење анатомских и конкретних физиолошких разлика између полова све док те разлике нису постале политички значајне".

Ипак, у поменутом периоду, овај „једнополни" модел, заснован искључиво на хијерархијском разликовању мушког и женског тела, уступио је место новом моделу њихове биолошке дивергенције и несамерљивости, у којем однос између мушкараца и жена више није био дат као однос једнакости или неједнакости, већ пре као разлика чије значење је захтевало тумачење и борбу. Али, сматра Лакер, до парадигматске промене у тумачењу мушког и женског тела није дошло захваљујући научном напретку, чак ни у начелу, већ је она пре била последица нових начина представљања и конституисања друштвене реалности. „Биологија и људско сексуално искуство" – пише Лакер – „рефлектовали су метафизичку реалност на којој, сматрало се, исто тако почива и друштвени поредак. Нова биологија, са својом потрагом за фундаменталном разликом међу половима и својим мучним испитивањем постојања женског сексуалног задовољства, искрсава управо у време кад темељи старог социјалног поретка бивају неповратно уздрмани и кад основе за нови поредак пола и рода постају критично питање политичке теорије и праксе."

Оглед „Оргазам, размножавање и политике репродуктивне биологије" изворно је објављен 1986. године у 14. броју часописа Representations.

Превод с енглеског: Душица Поповић
Уредник: Предраг Шарчевић

број коментара 0 Пошаљи коментар