Друга Русија – Александар Еткинд

У седмичном циклусу ДРУГА РУСИЈА из истоименог зборника, у четвртак 15. и петак, 16. октобра, можете пратити текст Александра Еткинда “Петромачо, или механизми демодернизације у ресурсној држави".

Књига Друга Русија, која ће ускоро бити објављена у оквиру Библиотеке XX век, поред уводне студије приређивача, Милана Суботића садржи радове једанаест савремених руских аутора различите генерацијске припадности и теоријских интересовања. Критички став према владајућој политичко-идеолошкој парадигми представља заједничку карактеристику свих изабраних радова. С обзиром на једнострану рецепцију руске интелектуалне и политичке сцене, овај зборник радова је настао у нади да ће подстаћи читаоце да Русију сагледају из другачије перспективе од оне која је у Србији доминантна, те да ће, на тај начин, допринети потпунијем разумевању њене комплексне историје и савремености.

Александар Еткинд, светски познати историчар идеја и филозоф културе, у овом есеју користи аналитички апарат нове институционалне економије теорије како би објаснио правац и динамику развоја руског друштва и културе. Полазећи од официјелно формулисаног пројекта „модернизације“, Еткинд указује на зависност руске економије од природних ресурса, те на монопол који над тим ресурсима поседује политичка елита. Оријентисана на извлачење ресурсне ренте, руска елита чини затворену социјалну групу којa функционише у „екстрактивном“ типу државе у којој нема социјалне вертикалне мобилности, а већина становништва бива за своју послушност награђена редистрибуцијом малог дела прихода од огромних профита. Своје становиште, Еткинд поткрепљује примерима преузетим из савремених филмова и књижевних дела у којима идентификује свест о „сировинском проклеству“.

Текст је превео Зорислав Паунковић.
Уредница
Оливера Нушић.
број коментара 0 Пошаљи коментар