Čitaj mi!

Zbog čega je najveća potražnja za prevodiocima za engleski jezik

U poređenju sa drugim jezicima prevodioci za engleski jezik imaju najviše posla. Razloge možemo tražiti na više strana. Engleski jezik ima stotine miliona izvornih govornika. Međutim, njegova upotreba daleko prevazilazi ovaj broj. Zbog čega je to tako i u kojim prilikama se prevodi na engleski i sa engleskog najviše traže?

Podrazumeva se da je dobar prevodilac za engleski jezik vrstan poznavalac gramatike, da ima bogat rečnik i da vešto barata izrazima u različitim jezičkim registrima. Međutim, pored ovih kvaliteta, potrebno je da poseduje još neke.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje, prevodilac treba da bude veoma snalažljiv i samouveren. Takođe, važno je da je maksimalno fokusiran kako bi mogao da prati ritam govornika, zapamti sve što je izrečeno i prevede na ciljni jezik.

Postoje dve vrste usmenog prevođenja – konsekutivno i simultano. Konsekutivno prevođenje se mnogo češće praktikuje. Ono podrazumeva situacije u kojima prevodilac sluša govornika i zapisuje ili pamti šta je izrečeno. Nakon nekoliko izgovorenih reči ili rečenica, govornik pravi pauzu i reč se daje prevodiocu. Ovo je scenario kada je monolog u pitanju, ali isto važi i za dijalog.

Kada ima više sagovornika, svaki od njih pravi pauze nakon manjih celina, kako bi prevodilac mogao da prevede sve što je u međuvremenu izrečeno. Neophodno je da prevodilac stalno ima potpunu koncentraciju. Isto tako, treba veoma brzo da razmišlja i da ima spremne reči i izraze koje će upotrebiti.

Jasno je da je neophodno savršeno poznavanje engleskog jezika kako bi se neko odlučio da se bavi poslom usmenog prevođenja. Ova vrsta prevođenja je veoma zahtevna, pošto treba uzeti u obzir razne poteškoće. Na primer, izvorni govornici nekad suviše brzo govore. Ima i onih koji nerazgovetno pričaju ili u govor ubacuju kolokvijalne izraze, dijalekt i slično. Međutim, najbolji prevodioci za engleski su na to sve spremni. Što više imaju iskustva, to se lakše snalaze u raznim situacijama.

Bez obzira da li solidno baratate engleskim jezikom, imajte na umu da angažovanje prevodioca na poslovnim pregovorima donosi rasterećenje. Pored toga, uz prisustvo prevodioca kupujete i vreme za razmišljanje o odgovoru na postavljeno pitanje. Na primer, ako niste sigurni kako da reagujete na neki predlog ili ponudu, bez obzira što ste razumeli pitanje, o odgovoru možete da razmišljate za vreme dok slušate prevod.

Što se simultanog prevođenja tiče, ono se retko praktikuje. Međutim i tada se najviše traži engleski jezik. Neophodno je da prevodilac bude obučen za ovu vrstu, veoma zahtevnog prevođenja. Istovremeno slušanje originala i izgovaranje prevoda – radnja je koja zahteva punu pažnju. Cilj je da se poruka prenese što verodostojnije. Parafraziranje je često, kao i izbacivanje redundantnih rečenica. Međutim, najvažnije je da suština i ton ostanu nepromenjeni.

Ova vrsta prevođenja karakteristična je za TV prenose važnih sportskih, kulturnih i društvenih događaja ili manifestacija. Takođe, veliki međunarodni simpozijumi i skupovi su mesta gde se publici obezbeđuje simultan prevod. Neophodno je obezbediti tehničke uslove, koje čini tiha i zvučno izolovana kabina za prevodioca, mikrofon, slušalice i sistem povezivanja koji treba da funkcioniše besprekorno.

Ipak, pisani prevodi se daleko više i češće traže od usmenih. Što se engleskog jezika tiče najviše se prevode poslovna i privatna dokumenta. Najčešći povodi su odlasci na studije ili rad u inostranstvu, ali i poslovna saradnja. Tada prevodioci za engleski imaju pune ruke posla. Vrste tekstova koje se prevode su lična dokumenta, razna uverenja, svedočanstva iz škole, diplome fakulteta, sertifikati stečenih pohađanjem raznih kurseve, pisma preporuke, motivaciona pisma, radne biografije (Si-Vi), ugovori, projekti itd... To su vrste tekstova s kojima se prevodioci svakodnevno susreću. Međutim, ponekad se bave prevođenjem stručne literature i književnih dela.

Prevođenje naučnih radova na engleski jezik, kako bi se oni mogli predstaviti internacionalnoj publici, ili bili u konkurenciji za neku prestižnu nagradu, posao je prevodilaca. Za intelektualnu elitu često se podrazumeva da tečno govori engleski i da je vešta u pisanom izražavanju. Međutim, kao što biste knjigu, koju napišete na svom maternjem jeziku, dali na lekturu, isto tako i englesku verziju treba da pregleda i odobri jezički stručnjak. Moguće da su samo nijanse u pitanju, ali svakako važno je da sebe i svoj rad predstavite strancima podjednako dobro kao i izvorni govornik.

Prevodioci imaju posla i kada je u pitanju sedma umetnost. Svako godine snimi se veliki broj filmova i serija na engleskom jeziku. Pre emitovanja na domaćoj televiziji, treba uraditi prevod. Pored toga, tu su i dokumentarne emisije i drugi sadržaji.

Engleski jezik predstavlja prvi izbor globalne komunikacije. Kada se obraćate strancima, ako ne govorite njihov jezik, to ćete učiniti na engleskom. S obzirom na to, ne treba da nas čudi što je sve veća potražnja za uslugama prevodilaca za engleski jezik.

Iz godine u godinu raste broj zahteva za prevođenjem veb-sajtova i drugih sadržaja na internetu, koji imaju za cilj da promovišu i prodaju neki proizvod ili uslugu. Kada reklamu prevedete na engleski, ne obraćate se samo izvornim govornicima. To ne znači da želite da svoj posao proširite na englesko govorno područje, već mnogo šire. Obraćate se čitavom svetu!