Čitaj mi!

Kako je vazduh u Evropi - najveća opasnost za ljudsko zdravlje

Kvalitet vazduha u Evropi se poboljšava, ali i dalje predstavlja veliki rizik za zdravlje ljudi, pošto je izloženost takozvanim finim česticama dovela do najmanje 238.000 prevremenih smrti u Evropskoj uniji 2020. godine, saopštila je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA).

Zagađenje vazduha u Evropi, i dalje je najveća opasnost za zdravlje ljudi. 

Uprkos tome što su emisije osnovnih zagađivača vazduha i njihove koncentracije u ambijentalnom vazduhu u značajnom padu poslednjih dvadeset godina, kvalitet vazduha je i dalje loš u mnogim područjima Evrope", saopšteno je iz EEA. 

U periodu između 2005. i 2020. godine, broj ranih smrtnih slučajeva usled izloženosti finim zagađujućim česticama u Evropskoj uniji opao je za 45 procenata, što je u skladu sa Akcionim planom za smanjenje zagađenja za 55 odsto do 2030. godine.  

Ipak, 96 odsto stanovništva u gradskim sredinama EU je i dalje bilo izloženo tokom 2020. godine koncentracijama štetnih finih čestica koje su bile iznad nivoa koji je propisala Svetska zdravstvena organizacija, a to je pet mikrograma po metru kubnom. 

Stručnjaci podsećaju da zagađenje vazduha pogoršava stanje kod osoba koje pate od respiratornih i kardiovaskularnih obolenja, dok se bolesti srca i moždani udar navode kao najčešći uzročnici prevremenih smrtnih slučajeva.

Potrebni su dalji, dodatni napori kako bi se ispunila željena norma o nultom zagađenju do 2050. godine, a to je smanjenje zagađenja vazduha na nivoe koji se više ne smatraju štetnim za zdravlje, ističu u evropskoj agenciji.

Evropska komisija je u oktobru dala predlog da se pooštre donje dozvoljene granice zagađenja vazduha, ali i da se ustanovi „pravo građana na čist vazduh".

To pravo bi moglo da uključuje zakonske odredbe na osnovu kojih bi se uvele novčane nadoknade za nastalu štetu po zdravlje u slučaju kršenja standarda kvaliteta .