Čitaj mi!

Robotizacija rada podstiče kreativnost kod zaposlenih

Kroz implementaciju 5S metodologije – uređenjem radnog mesta i uvođenjem standardnih operativnih procedura, može i treba da se stvori ustaljeni princip rada, kažu stručnjaci iz oblasti IKT.

Treba raditi na robotizaciji radnih operacija zaposlenih, ali ne i na robotizaciji razmišljanja.

Robotizacijom rada, stvara se prostor da zaposleni budu kreativniji i da aktivno doprinose poboljšanju rada kompanije.

Uvođenjem redovnog praćenja učinkovitosti kroz DMS (Daily Management System - Sistem dnevnog upravljanja), može se pratiti napredak zaposlenih ali i brže uvideti gde dolazi do problema, a samim tim ih i brže rešavati.

Stvaranjem uređenog radnog okruženja stvara se i stabilna kompanija, a u takvom sistemu brže se usvajaju radne navike od strane zaposlenih.

Svedoci smo vremena velike fluktuacije radne snage. U takvim uslovima top menadžment treba da strategijski omogući brzo prihvatanje principa poslovanja od strane zaposlenih.

U tome nam pomaže Lin koncept alata za koji tim stučnjaka iz Tekor konsaltinga tvrdi da na terenu daje vrhunske rezultate.

Top menadžment kroz principe Lin filozofije treba da stvori pozitivno radno okruženje koje će olakšati rad zaposlenih, omogućiti bolju produktivnost i stvoriti osećaj zadovoljstva.

Jedna od metodologija koja u svojim korenima ima Lin kocept je i WCM (World Class Manufacturing - Proizvodnja Svetske Klase). Njena implementacija sistemski polazi od top menadžmenta i prožimanja kroz misiju i viziju kompanije, odnosno strategijskog opredeljenja za poboljšanje radnih procesa.

Da bi se postavili jasni ciljevi oni treba da budu tzv. SMART ciljevi (Specific - specifični, odnosno razumljivi, Measurable - merljivi, Achieavable - dostižni, Relevant - relevantni, Time-bound - vremenski ograničeni).

SMART cilj je jedan od alata koji se koristi prilikom implementacije Lina, a koji je koristan za orijentaciju poslovanja top menadžmenta. Tradicionalno jedan od ciljeva koje top menadžment postavlja je neto profit kompanije.

No, on ne treba da bude i jedini. Primenom Lin razmišljanja ciljevi bi trebalo da budu i smanjenje rashoda, kroz bolju iskorišćenost resursa, što materijalnih, što ljudskih.

Primer takvog cilja bi bio smanjenje potrošnje električne energije za 20% na nivou kompanije, u narednih godinu dana. Samim ovakvim postavljenjem ciljeva ogleda se primena Lin filozofije od strane top menadžmenta.

Sprovođenje jednog ovakvog cilja top menadžment spušta na niži nivo, do svih zaposlenih u kompaniji, ali ga i sprovodi sopstvenim delovanjem.

Lični primer, uz vidljive dokaze angažovanja i doslednost, može razviti kreativnu energiju zaposlenih i stvoriti povoljnu klimu za kvalitetan rad.