Čitaj mi!

Caričnin grad primer višedecenijske saradnje arheologa Francuske i Srbije

U čast obeležavanja 70 godina Francuskog instituta u Srbiji, Institut za arheologiju u Beogradu i Univerzitet u Strazburu organizovali su izložbu „Caričin grad: reprezentativni primer francusko-srpske naučne saradnje u oblasti arheologije".

Francusko-srpska arheološka saradnja na lokalitetu Caričin grad počela je 1978. godine i doprinela je boljem poznavanju jednog od najvažnijih vizantijskih lokaliteta u regionu centralnog Balkana.

„Ova saradnja između francuskih i srpskih arheologa je jedna od najdužih saradnji koja postoji više od 40 godina", podseća Vesna Adamović iz Francuskog instituta u Srbiji.

Grad je podigao car Justinijan sa željom da ovekoveči mesto svog rođenja i izgradnjom tog novog duhovnog i administrativnog centra ojača unutrašnjost balkanskih provincija.

„Caričin grad je i dalje jedna velika enigma, zato što i dalje tragamo za dokazima da li je Caričin grad Justinijana prima. Izvesno je da se radi o tom gradu, ali u svakom slučaju moramo da pronađemo natpis koji bi zaista potvrdio tu identifikaciju“, napominje Vujadin Ivanišević, naučni saradnik Arheološkog instituta.

Tokom leta, arheolozi iz Francuske su zajedno sa našim stručnjacima istraživali najveću crkvu Caričinog grada, tražeći mošti svetitelja.

„Upravo su ta nova, savremena istraživanja primenom novih tehnologija 2015. godine omogućila otkrivanje nove crkve na lokalitetu Caričinog grada i sad imamo jedinstven niz u donjem gradu od pet crkava i središnja crkva, takozvani tetrakonhoz, sa četiri konhe, se istražuje. Tu očekujemo da bismo mogli da pronađemo mošti nekog od svetaca koji je bio prenet iz Konstantinopolja od strane cara Justinijana u Caričin grad da bi dao značaj toj njegovoj metropoli u središtu Ilirika“, objašnjava Ivanišević.

Izložba je dvojezična, biće praćena i video-sadržajima, a otvorena je do 10. oktobra.