Čitaj mi!

Treba vam prevod, ne pokušavajte sami, obratite se prevodilačkoj agenciji

Kvalitetan prevod teksta sa stranog jezika je onaj koji verno odražava izrečenu poruku ili misao. Razlika između dobrog i lošeg prevoda može se ogledati u detaljima, ali svakako dobar prevod ne sme da sadrži bilo šta što nam para uši.

U poslovnoj komunikaciji najvažnija je tačnost i preciznost. Kada je u pitanju prevođenje bilo koje vrste teksta, ne bi trebalo štedeti na izradi kvalitetnog prevoda. U izvesnim situacijama moguće je da samostalno prevedemo poslovnu korespondenciju sa jezika koji solidno poznajemo. Takođe, na poslovnim sastancima nije nam neophodno prisustvo prevodioca ukoliko tečno govorimo strani jezik, a to je najčešće engleski.

Međutim, u mnogim drugim prilikama poželjno je da se angažuje prevodilačka agencija bilo da je reč o pisanom ili usmenom prevođenju. Prednosti saradnje sa prevodilačkom agencijom su brojne. Pre svega, treba se osvrnuti na situacije u kojima ne možemo bez usluga profesionalnih prevodilaca. Reč je o prevođenju dokumenata za koje je neophodna overa od strane ovlašćenog sudskog tumača. Prevodilačke agencije sarađuju sa sudskim tumačima za razne strane jezike, tako da ćete do overenog prevoda najbrže stići ako pozovete neku od njih.

Brzina

Što se tiče brzine izrade prevoda, ona je u današnjem svetu veoma važna. Može da se desi da nam je hitno potreban prevod nekog poslovnog ugovora ili slične dokumentacije. Obim posla može biti toliki da jedan prevodilac ne može sve da postigne u zadatom roku. Tada na scenu stupa moć prevodilačke agencije. One okupljaju tim prevodilaca za traženi strani jezik i među njima vrše podelu posla. Na taj način obimna dokumentacija ili dugački tekstovi mogu biti prevedeni u veoma kratkom roku. Usluga hitnog prevođenja deo je ponude renomiranih prevodilačkih agencija.

Poverljivost dokumenata

Klijenti često postavljaju pitanja u vezi sa diskrecijom. Osetljiva dokumenta, bilo da su poslovne ili privatne prirode, trebalo bi da budu poverljiva. U najboljim agencijama za prevođenje diskrecija je zagarantovana. Pažljivo rukovanje osetljivim podacima i čuvanje poslovnih tajni, još jedan je od razloga zašto posao prevođenja treba poveriti agenciji.

Prevod sa srpskog na strani jezik

Predstavljanje svog biznisa svetu zahteva da se potencijalnim kupcima ili klijentima obratite na njihovom jeziku. Prevođenje veb-sajta, brošura i kataloga na engleski jezik, postalo je uobičajena pojava. Međutim, veoma je korisno da se pored engleskog doda još neki strani jezik. Na taj način obraćate se direktno mnogo široj klijenteli. Svako najbolje razume poruku na svom maternjem jeziku.

A da bi se u potpunosti postigao cilj, uslov je da prevod bude kvalitetan. Zato se mora poveriti proverenim stručnjacima za dati strani jezik. Nasuprot tome, loš ili nespretan prevod mnogo govori o Vama. Možete delovati neprofesionalno. Šta će neko pomisliti o kvalitetu Vaših proizvoda ili usluge ako se niste snašli da ga na stranom jeziku predstavite kako dolikuje. Štaviše, prevod treba da bude veran originalu, ali i više od toga. Trebalo bi da slušaocu ili čitaocu zvuči prirodno, kao da je reč o originalnom tekstu.

Ko sve može biti prevodilac u prevodilačkoj agenciji?

Prilikom odabira saradnika vrši se stroga selekcije. To je sasvim logično, zato što agencija svojim uglednom i imenom stoji iza svakog svog prevodioca saradnika. Stručni prevodioci mogu biti profesori stranih jezika, ali i osobe koje su sticajem životnih okolnosti postale bilingvalne. Na primer, to mogu biti stranci koji žive kod nas. Oni objedinjuju svoju primarnu struku sa znanjem jezika i tako postaju specijalizovani za neku oblast. Postoje prevodioci čija je uska specijalizacija pravo, medicina, tehnika itd.

Specijalizovani prevodioci još jedan su adut prevodilačkih agencija. Naime, kada dajete neki stručni tekst na prevođenje, osim poznavanja jezika, veoma je važno da prevodilac barata stručnim terminima i da ima iskustva u datoj materiji. Nijedan pojedinac ne može biti specijalizovan za sve. Zato se većina prevodilaca opredeljuje za neku oblast i dalje se u njoj usavršava.

Prevodilačke agencije imaju saradnike raznih specijalnosti. Kada prevod radi neko ko je dobar poznavalac date oblasti, ne samo da neće biti zabune u korišćenju stručnih termina, već će i posao brže biti završen u poređenju sa prevodiocem koji nema iskustva u toj disciplini.

Usmeno prevođenje

Ne treba zaboraviti usmeno prevođenje. Bilo da je reč o konsekutivnom ili simultanom prevođenju, prevodilačke agencije imaju obe opcije u ponudi. Korisne su njihove usluge i na onlajn sastancima sa stranim partnerima a i sa poslovnim saradnicima. Vaš zadatak je da se koncentrišete na posao i da razmišljate samo o tome, a ne da se bavite prevođenjem.

Veliko je rasterećenje imati na raspolaganju prevodioca na sastanku jer Vam je fokus tamo gde treba da bude, a ne na pronalaženju prave reči na stranom jeziku. Samim tim veće su šanse i za uspeh samog sastanka.

Kako najbrže doći do pouzdane prevodilačke agencije?

Veoma jednostavno. Ažuriran spisak najboljih prevodilačkih agencija nalazi se na sajtu mirandre.com gde možete videti kontakt podatke, kao i kompletnu ponudu usluga. Saznaćete za koje strane jezike su specijalizovane, kao i to da li nude usluge ovlašćenih sudskih tumača. Kontaktirajte ih za sve vrste usmenog i pisanog prevođenja i budite sigurni da se ulaganje u kvalitetan prevod uvek isplati.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">