Otvorena izložba posvećena naučnim projektima za razvoj veštačke inteligencije

Izložba posvećena naučnim projektima iz oblasti veštačke inteligencije, koju organizuje Fond za nauku u saradnji sa Centrom za promociju nauke, otvorena je danas na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Izložba će biti dostupna za posetioce do 23. oktobra.

Kroz ilustracije nekih od naših najboljih ilustratora, na kreativan način je predstavljeno 12 naučnih projekata koje u okviru „Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije" finansira Fond za nauku.

Oblast veštačke inteligencije je izuzetno značajna i već dugo se priča o tome kako će ona u budućnosti doprineti privredi i formulisati nove pravce razvoja nauke.

„Priča se o tome kako će to biti razvijeno u Srbiji i da li naši naučnici imaju adekvatan kapacitet za razvijanje ove oblasti, ne samo u znanju već i u resusrsima druge prirode. Zato je važno da ove projekte predstavimo široj javnosti", kaže Milica Đurić Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

„Program podrške razvoju projekata iz veštačke inteligencije" je bio kompetitivnog karaktera, sa čak 70 predloga projekata i evaluatorima iz 27 zemalja. Na izložbi je prikazano najboljih 12 radova, za koje su predstavnici Programskog odbora (koji su ovakve projekte radili za Veliku Britaniju, Ameriku i Švajcarsku) rekli da bi baš ovakvi bili podržani i u njihovoj zemlji.

Posteri na umetnički način oslikavaju istraživanja čiji će rezultati imati primenu u ekologiji, industriji, tehnologiji, poljoprivredi, komunikaciji, zaštitu životne sredine.
U naredne dve godine naši naučnici će koristiti veštačku inteligenciju za razvoj softverskog sistema za poljoprivredu, kreiranje analitičkih alata za uštedu električne energije, algoritama za razvijanje digitalnog asistenta, razvoj pouzdanijih blokčejn tehnologija, preporučivanje mera za smanjenje štetnosti zagađenja vazduha i druge korisne namene.

„Moram da naglasim da, u timu koji je orijentisan ka primenjenim istraživanjima, a dolazi sa Mašinskog i Filozofskog fakulteta i pripada tehničko-tehnološkoj grupaciji, ima šest dama - što je 43% daleko iznad evropskog proseka", na otvaranju izložbe je izjavio dr Zoran Miljković, profesor sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovodilac projekta MISSION 4.0.

Tim CERES sastavljen je od ljudi sa Građevinskog fakulteta (sa katedre za Geodeziju i geoinformatiku) i sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Njihov projekat bavi se generisanjem geoprostornih servisa koji mogu da pomognu našim poljoprivrednicima da povećaju proizvodnju i njen kvalitet, kao i da smanje troškove.

Radi se o geoprostornim i informacionim servisima koji se baziraju na optičkim i radarskim satelitskim snimcima, ali i na drugim izvorima podataka o zemljištu, kao i na nestruktuiranim podacima iz tekstualnih izvora sa interneta, čiji je cilj da se u ranoj fazi poljoprivrednicima omogući da detektuju pojavu različitih bolesti na njihovim parcelama, da se tetektuje koncentracija organskog ugljenika u zemljištu, da se predvide dnevne temperature, itd.

Danas veštačka inteligencija rapidno menja svet i može značajno da pomogne u različitim privrednim granama.

„Naš projekat se bavi poljoprivredom. Poljoprivreda je privredna grana koja je u Srbiji izuzetno značajna. Oko 20% našeg izvoza je iz ove privredne grane, a 21% zaposlenih je u ovom sektoru", istakao je dr Miloš Kovačević, redovni profesor sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovodilac projekta CERES.

Da bi se unapredila efikasnost rada algoritama veštačke inteligencije, neophodno je uspostaviti nove metode kompresije i kvantizacije parametara dubokih neuronskih mreža.
„Naš projekat omogućava da parametre dubinske neuronske mreže predstavimo u što manjoj memoriji, tj. da zauzmu što manje memorijskog prostora, da povećamo brzinu rada neuronske mreže, da smanjimo potrošnju, kao i da bude na krajnjim uređajima, odnosno da bude i na čipu, što će omogućiti mnogo jeftiniji proizvod i mnogo komercijalniji", kaže dr Zoran Perić iz tima Com-in-AI.

Svi koristimo neku formu veštačke inteligencije, kako na društvenim mrežama, tako i u poslu, putovanju, kroz finansijske transakcije, koristeći digitalne asistente.
Svakodnevno se u nauci korača ka ambicioznom, ali i dalje dalekom cilju razvijanja sistema koji poseduje inteligenciju sličnu ljudskoj. Na tom putu naučnici neumorno koriste veštačku inteligenciju za unapređivanje društva, što je i krajnji cilj 12 istražavačkih projekata.

Projekti budućnosti

Tim Clean CaDET - Edukativni alat za podršku pisanja dobro dizajniranog koda.
Tim ATLAS - Teorijski temelji veštačke inteligencije za napredno prostorno-vremensko modeliranje podataka i procesa.
Tim GRASP - Grafovi u prostoru: mapiranje grafova za mašinsko učenje na kompleksnim podacima.
Tim AI4WorkplaceSafety - Primena veštačke inteligencije za unapređenje bezbednosti na radu.
Tim S-ADAPT - Adaptacija govornika i stila govora digitalnih govornih asistenata zasnovana na metodama za obradu slike.
Tim DECIDE - Decentralizovano upravljanje inteligentnim multiagentnim dinamičkim sistemima bazirano na mašinskom učenju.
Tim AVANTES - Nova rešenja u razvoju softvera zasnovana na sličnosti tekstova.
Tim AI4TrustBC -Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i sintezu komponenata sistema na bazi pouzdanih blokčejn tehnologija.
Tim ARTEMIS - Veštačka inteligencija u inovativnim servisima za upravljanje energijom.
Tim CERES - Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametnu" i regenerativnu poljoprivredu.
Tim Com-in-AI - Napredne metode kvantizacije, kompresije i učenja u veštačkoj inteligenciji.
Tim MISSION 4.0 - Duboko mašinsko učenje i biološki inspirisani algoritmi višekriterijumske optimizacije pri upravljanju i terminiranju kibernetsko fizičkih sistema u industriji 4.0.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">